Vacature

 

Bestuurslid

Net als andere verenigingen in Dalen heeft ook de plaatselijke uitvaartvereniging, uitvaartvereniging De Laatste Eer Dalen (DLE Dalen), een bestuur. Wij kunnen ons voorstellen dat de taken van een bestuurslid van de uitvaarvereniging wat onbekend zijn en de leden en/of inwoners van Dalen hier geen goed beeld van hebben. Alles omtrent de dood is nu eenmaal een beladen onderwerp. Wij hopen middels dit bericht hier wat meer inzicht over te kunnen geven en dat er zich nieuwe bestuursleden zullen melden!

Het bestuur van DLE dalen vergadert ongeveer zes keer per jaar. Zaken zoals onderhoud aula, financiën, ledenaantal en komende activiteiten worden tijdens een vergadering besproken. Er wordt niet om inhoudelijk kennis of betrokkenheid bij (het regelen van) een uitvaart gevraagd, het gaat meer om de praktische zaken daar omheen. Verdere taken van een bestuurslid zijn onder andere:

  • Ongeveer 6 keer per jaar een bestuursvergadering
  • Opstellen van advertenties of nieuwsbrief
  • Organiseren van de jaarlijkse lichtjesavond
  • Bijhouden van de website
  • Ongeveer twee keer per jaar onderhoudswerkzaamheden verrichten aan de aula (met name schoonmaakwerkzaamheden in en om het pand)
  • Incidenteel aansluiten bij bijeenkomsten of vergaderingen in de regio
  • Subsidies aanvragen, contact opnemen met bedrijven indien nodig

Het deelnemen aan het bestuur van de uitvaartvereniging kost u gemiddeld één uur per week. Een kleine moeite die er voor zorgt dat de uitvaartvereniging kan blijven bestaan!

Wilt u meer weten over de uitvaartvereniging en de taken als bestuurslid? Neem dan gerust contact op! Dit kan door te mailen naar info@dledalen.nl, één van onze bestuursleden zal dan zo snel mogelijk contact opnemen.

  

Image

Adres Aula

Hoofdstraat 27
7751 GA Dalen

De aula is te bereiken door het doodlopende straatje naast 'Restaurant Zalencentrum Cornelis' in te rijden. Tegenover de aula is er parkeergelegenheid.

Heeft u alles al goed geregeld voor later?

Vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken. het verlies van iemand die veel voor je betekent. Op zo'n moment is het goed om te weten dat je op Uitvaartvereniging 'De Laatste Eer' uit Dalen kunt terugvallen.

Een uitvaartvereniging bij u in de buurt

Dichterbij kan niet. De bode of uitvaartverzorger komt uit de buurt, de dragers ook. In de meeste gevallen ken je elkaar en bij een verdrietig gebeuren als een overlijden heb je het liefst mensen om je heen die dichtbij je staan.

Betaalbaar

Een uitvaartvereniging is ook nog eens betaalbaar. Als lid van de vereniging betaal je contributie en bij overlijden wordt de ledenkorting verrekend met de kosten van de uitvaart. Heb je geen spaarpotje op de bank dan doe je er verstandig aan om naast het lidmaatschap van de vereniging een verzekering af te sluiten. Een polis die geld uitkeert bij overlijden is het meest logisch. Van die uitkering plus de ledenkorting kan de uitvaart dan worden betaald.

Mededeling: Voor alle aanvullende verzekerden bij Yarden/DELA

U bent lid van onze uitvaartvereniging De Laatste Eer in Dalen. Onze uitvaarten voeren wij uit in nauwe samenwerking met UGNA in Coevorden.
 
Heeft u daarnaast een aanvullende verzekering bij Yarden - nu DELA - dan is deze brief van groot belang voor u. Leest u als dat het geval is deze brief goed en bewaar dit schrijven bij uw papieren omtrent uw overlijden.
 
Ontwikkeling:
In 2021 is Yarden Uitvaartverzekeringen overgenomen door DELA Uitvaartverzorging en -verzekering. DELA is niet alleen verzekeraar, maar verzorgt net als (naam uitvaartvereniging) en (naam uitvaartondernemer/leider) ook uitvaarten. Goed samenwerken met heldere afspraken is daarom belangrijk, vooral voor u als lid en verzekerde. Dit zoals voor overname het geval was.
 
Ontstane situatie:
In de afgelopen periode is gebleken dat DELA niet bereid is de klantvriendelijke afspraken die we als uitvaartvereniging met Yarden hadden over te nemen. Dit kan voor u onaangename gevolgen hebben. Wanneer u na een overlijden niet onze uitvaartvereniging maar DELA hierover informeert, neemt deze de
verzorging van de uitvaart op zich. Daarvoor hanteert DELA als commercieel bedrijf fors hogere tarieven dan wij als uitvaartvereniging. Bovendien vervalt de ledenvergoeding als de uitvaart niet namens de uitvaartvereniging wordt verzorgd.
 
Dringend advies:
Om dit te voorkomen adviseren wij u dringend bij een overlijden te bellen met een van bovenstaande nummers.
 
Namens onze vereniging verzorgt UGNA de uitvaart tegen vriendelijke verenigingstarieven en vanzelfsprekend met aftrek van uw ledenvergoeding. Wij nemen voor de uitkering van de aanvullende verzekering contact op met DELA en regelen verder de financiele afwikkeling van de uitvaart. Op deze manier ontzorgen wij u.
 
Te nemen acties:
Bent u als lid van onze uitvaartvereniging aanvullend verzekerd bij Yarden - nu DELA- dan verzoeken wij u als volgt te handelen bij overlijden:
 
1 U belt het gratis meldnummer van dat bovenaan de brief vermeld staat. Namens onze vereniging verzorgt UGNA de uitvaart, met ledenvergoeding en vriendelijke verenigingstarieven. (0524-515899) of (0800-0242526).
2 Wij nemen voor u contact op met DELA, de verzekeraar van uw aanvullende verzekering en regelen met DELA de financiele afwikkeling van de uitvaart.
 
Mocht u na het lezen van deze brief nog vragen hebben dan kunt u ons bereiken op nummer 0524-550955 (na 18.00) of via info@dledalen.nl
 

Aula

Aula DLE Dalen in Coevorden

Uitvaartvereniging 'De Laatste Eer' Dalen beschikt over een eigen aula op de begraafplaats in Dalen.
Na afloop van de uitvaart kan de aula dienst doen als condoleanceruimte en koffiekamer...

Wensenboekje

Schrijven in wensenboekje DLE Dalen
Speciaal voor u is er het 'Laatste Wens Boekje'. U kunt zelf in alle rust bepalen hoe uw uitvaart uitgevoerd wordt. Wij helpen u graag met het invullen en wij zorgen ervoor dat na overlijden uw wensen verwezenlijkt worden.

Uitvaart

Begraafplaats
De uitvaartleider staat voor u klaar om samen met u alles rondom de uitvaart te regelen en te begeleiden. Op deze pagina leest u wat er allemaal geregeld moet worden en waar wij u bij kunnen helpen.

Aula

Bezoekadres Aula
Hoofdstraat 27
7751 GA Dalen

Secretaris/penningmeester

De Laatste Eer Dalen
Mw. A. Ruinemans-Meijerink
Kieftenweg 49
7751 DB DALEN

Tel: 0524-550955 (na 18.00)
E-mail: info@dledalen.nl

 

Meldnummer

0524 -515899
0800-0242526